برچسب: نمایش هنبوری احسان فاضلی
هنبوری درآستانه ورود به جشنواره استانی
۱۶ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

هنبوری درآستانه ورود به جشنواره استانی

هنبوری زنی است از نوادگان آرش کمانگیر،که سه مرد خانه‌اش (شوهر ،برادر وفرزندش)پیشکش مارهای بردوش ضحاک شده اند. او راویتگر رنج وارد شده برخانه و سرزمینش است...