برچسب: محمد جواد سجادی
نمایش «هیچکس رامحکم بغل نکن» در شهرستان نجف آباد به روی صحنه می رود
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نمایش «هیچکس رامحکم بغل نکن» در شهرستان نجف آباد به روی صحنه می رود

نمایش «هیچکس را محکم بغل نکن» به نویسندگی فاطمه کاظمی, محمد جواد سجادی وبه کارگردانی محمدجوادسجادی کاری از گروه هنری زاوش درتاریخ ۲۵لغایت۳۱مرداد ماه ۹۶در خانه هنرمندان, شهرستان نجف آباد به روی صحنه می رود.