برچسب: بهرام بیضایی
تاریخچه نمایش عروسکی در ایران
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه نمایش عروسکی در ایران

 در ایران به مانند سایر نقاط جهان با نمایش عروسکی احساس بیگانگی نخواهند کرد . چرا که مردم ایران با این هنر آشنایی کامل دارند . با نگاهی گذار به نقاط مختلف ایران ، رابطه مردم با هنر نمایش عروسکی بخوبی دیده می شود . در ایران و اکثر مراسم و جشن ها بنوعی از…..