فرم اطلاعات اجرای عموم نمایش ها

مرحله ۱ از ۴

۰%
  • کارگردان محترم ؛

    لطفا جهت درج اخبار نمایش هایتان در سایت مرکز هنرهای نمایشی ایران ( ایران تئاتر )   و سایت انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان  فیلد های مربوطه را تکمیل نمایید .
    توجه : در صورتی که این فرمت خبری قبل از درج در سایت ایران تئاتر در سایت ها و خبرگزاری های دیگر نوشته شود سایت ایران تئاتر از نشر خبر امتناع می کند .

     

  • اطلاعات فرد ارسال کننده