دسته: مRSS
اسماعیل موحدی
۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اسماعیل موحدی

تاریخ و محل تولد : ۱۳۵۹/۶/۲۱ – اصفهان

تحصیلات : کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش

حوزه فعالیت : بازیگری و کارگردانی