دسته: فراخوانRSS
بیست و نهمین جشنواره تئا تراستان اصفهان در شهریورماه ۱۳۹۶ برگزار می شود
۱۴ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
رئیس انجمن نمایش اصفهان اعلام کرد :

بیست و نهمین جشنواره تئا تراستان اصفهان در شهریورماه ۱۳۹۶ برگزار می شود

با توجه به نامگذاري سال1396 با عنوان (( اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال )) و به منظور ارتقاء سطح کيفی آثارمبتنی بر اجراي عمومی و گزینش آثار برجسته ، بيست و نهمين جشنواره تئاتر استانی برگزار خواهد شد .

دومین جشنواره غیررقابتی «نمایش های بیرونی» باحمایت تالار هنر و کانون نمایشگران خیابانی انجمن هنرهایی نمایشی استان اصفهان 
۲۷ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دومین جشنواره غیررقابتی «نمایش های بیرونی» باحمایت تالار هنر و کانون نمایشگران خیابانی انجمن هنرهایی نمایشی استان اصفهان 

دومین جشنواره غیررقابتی «نمایش های بیرونی» باحمایت تالار هنر سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان و با همت کانون نمایشگران خیابانی انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان  تیرماه سال جاری برگزار می شود.