ماه: آذر ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه های تخصصی جشنوارۀ بین المللی تئاتر معلولین
۱۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برگزاری کارگاه های تخصصی جشنوارۀ بین المللی تئاتر معلولین

به گزارش خبرگزاری سایت انجمن نمایش اصفهان چهارمین جشنواره بین المللی تاتر معلولین از تاریخ  12 الی 17 آذر در مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان و دیگر سالن های شهر اصفهان برگزار می گردد . در استان اصفهان ۲۴۰ هزار نفر معلول وجود دارد که ۱۲۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش بهزیستی بوده و خدمات مستمر می‌گیرند و بقیه خدمات غیر مستمر دریافت می‌کنند.